Utveckling av nya koncept med betoning på reklamfilm. 2013-2015