Mixed Media

Nedan visas olika bilder som främst bygger på foto. Samtliga bilder är fotograferade av Nordin i Sverige eller under internationella resor. Många av bilderna har sedan dubbel-exponerats på ett eget analogt sätt via monitorer. Konceptet sammanfattas under namnet "Flower Power". En slags naturromantik som sedan överförts på olika material såsom aliminium, glas eller metallpapper. 

Det centrala verket i denna serie är "Flower Power - The Wall". Verket visas i sin helhet nedan först. Totalt är bilden ca 300x500cm och printad på borstad aliminium. Finns i receptionen på EAB i Smålandsstenar. Där finns även ett annat till formatet, stort verk - "Wall of Garbo".